Kan DU leda 500 kg?

…då kan du leda vad som helst. Eller – vad du vill!

Söker du ett utvecklande koncept för företagets ledningsgrupp? Då har du hittat rätt!

Våra kurser i ledarskap riktar sig till dig som yrkesmässigt leder andra, som chef eller arbetsledare, lärare eller pedagog. 

Kurserna passar också dig som utveckla ditt ledarskap på ett roligt och givande sätt ”bara” för din egen skull. 

Kurser skräddarsys efter era behov och antalet deltagare. 

Kontakta oss för diskussion och offert! 

Kurserna passar dig som:

√  Vill utveckla din förmåga att leda andra på ett positivt och lustfyllt sätt – utan att behöva peka med hela handen.

  Vill utveckla din förmåga att kommunicera så att andra förstår och kan följa ditt ledarskap.

  Vill utveckla din förmåga att samarbeta.

Vill uppleva hur du växer genom att gå utanför din komfortzonen i en ny och annorlunda miljö.

√ Vill ha roligt på vägen! Vi lär oss som bäst i en prestigelös miljö när vi kan skratta åt våra egna missar och aha-upplevelser.

100% ärlighet

Hästarna har inte läst ditt CV och känner inte till ditt bagage. De är här och nu  i stunden – och svarar bara ärligt på vad de upplever.

Övningarna är väl avvägda och ger unika insikter om tydligheten i ditt ledarskap och din kommunikation. Hästarnas feedback är fullkomligt ärlig och utan baktanke, de speglar dina styrkor och utvecklingsområden – och du får tillfälle att reflektera över såväl övningarna som hästarnas svar på ditt ledarskap i den utsträckning du vill och behöver. 

Ingen hästvana krävs. 

Övningarna sker från marken (vi rider alltså inte) och under säkra former. 

Du erbjuds hjälm för din egen säkerhet och har med fördel grova skor, samt kläder efter väder, då vi mestadels kommer att vara ute eller i ett ridhus, som inte är uppvärmt.

Grupputveckling

Riktar sig till arbetsgrupper som vill svetsa gruppen samman och/eller vill dela en intressant upplevelse som sätter ljuset på gruppdynamiken på ett annorlunda sätt.

Ni får under kursen: 

träna på samarbete och kommunikation 

lära känna varandra som individer och lära er att se varandras styrkor och hur de kan komma till användning för hela gruppen

tydliggöra vilka roller ni tar i samarbetet i gruppen, i motgång såväl som i medgång

 träna på hur ni kan kommunicera och arbeta tillsammans för att öka effektivitet och svetsa samman gruppen ytterligare

växa genom att gå utanför komfortzonen i en ny och annorlunda miljö

Vi varvar teori med väl avvägda övningar, individuellt såväl som i grupp. 

Arbetssättet är effektivt, utvecklande – och roligt!

Hästarna känner inte till era respektive roller i gruppen och har inte läst era arbetsbeskrivningar och CV:n. De är i stunden, här och nu – och kräver din totala närvaro. De ger en fullkomligt ärlig feedback på din och gruppens kommunikation och speglar det ledarskap de upplever.

Gruppen får sätta mål och träna på att följa dem tillsammans med den fyrbente medarbetaren hästen, som kräver tydlighet i ledarskap och kommunikation. Samtliga gruppmedlemmars förmåga att fokusera, samarbeta och kraftsamla kommer att tydliggöras och ni får tillfälle att reflektera över era insikter från övningarna i den utsträckning ni vill och behöver.

Övningarna sker från marken (vi rider alltså inte) och under säkra former. Ingen hästvana krävs. 

Du erbjuds hjälm för din egen säkerhet och har med fördel ordentliga skor, samt kläder efter väder. 

Personlig utveckling

Du måste kunna leda dig själv för att leda andra – det är en sanning vi alla har hört.

I mötet med hästen får du tid att reflektera över hur du leder dig själv. Hästen är helt närvarande i stunden. 

Du får möta hästen i hans/hennes hem och får tillfälle att varva ner i en avkopplad stallmiljö.
Det är mindfulness i sin renaste form att möta en häst i sin hage.

Vi tränar ledarskap med fokus och närvaro, där du får totalt ärlig feedback från hästen, och har tid för såväl praktiska övningar som reflektioner. Det är ett roligt och effektivt arbetssätt som ger inspirerande aha-upplevelser.

Ingen häst- eller ridvana krävs. Alla övningar sker från marken.

Du erbjuds hjälm för din egen säkerhet och har med fördel ordentliga skor, samt kläder efter väder.