varför hästar?

Närvaro. Medvetenhet. äkthet.

Det korta svaret är förstås att vi älskar de här stora, men känsliga djuren.
Det längre svaret handlar om allt som  hästarna har att lära oss människor.
De här kurserna handlar om dig – ditt ledarskap, din kommunikation, din utveckling.
Hästarna är våra förmedlare av kunskap.
(Det handlar däremot inte om att lära sig rida, eller ens att lära sig hantera hästar.)

En flock behöver sin ledare

Hästar är här och nu, alltid i stunden. Det lär oss människor att vara lika närvarande. 

De är flockdjur och en flock behöver sin ledare. I den vilda flocken är det ofta ett äldre sto, som gärna går lite på avstånd, men håller koll. Hon är någon de andra litar på, men inte den som tar initiativ till förändringar, hälsar nykomlingar välkomna eller har skarpast blick (eller de snabbaste benen) för att undkomma en fara.

Anpassat ledarskap

I våra hästflockar tar olika individer olika roller vid olika tillfällen när hästar kommer och går i flocken. De anpassar ledarskapet efter flockens medlemmar och situationen. 

Där har vi människor mycket att lära om uppmärksamhet, närvaro, medvetenhet, ansvar och självkänsla. 

Vi människor har traditionellt lärt oss att ”vara bestämda” och ”inte låta hästen ta över”. Det var så många av oss som red på ridskola på 1970-talet lärde oss att hästar skulle hanteras.

Ledarskap – inte makt

Men, lika lite som ledarskap kräver att vi pekar med hela handen, lika lite behöver vi dominera hästen till lydnad.

Nya insikter har gjort ledarskapet över hästen vänligare och faktiskt många gånger bättre. Vi pratar numera mer om att förstå hästens beteende än om att använda makt. 

Likheterna med arbetslivet är stora. Där talar vi numera hellre  om ledarskap än om chefskap och vill hellre ha med oss våra medarbetare ”på tåget” än peka med hela handen.

En ledare som andra vill följa

Hästar är känsliga djur. De känner minsta fluga som landar på deras rygg och styrs av de fyra F:en: Flock, Föda, Flykt och Fortplantning. Den inbördes ordningen på de fyra F:en förändras med omständigheterna. 

De känner av vårt lugn, vår trygghet, vår oro, sorg och glädje. 

Men de känner inte till ditt CV. De vet inte om du är VD för ett multinationellt företag – eller kontorets nyaste medarbetare. De bryr sig inte om hur du ser ut, vilken bil du kör eller om du är välklädd. Yta är ovidkommande. Den inre styrkan avgörande.

I arbetet med hästarna får vi tillfälle att träna på att bli de ledare som hästen – och våra medarbetare – vill följa. 

Äkta feedback

Hästarna ser dig bortom ytan, de är här och nu i stunden. Hästarnas feedback är fullkomligt uppriktig och ärlig och utan baktanke. De speglar dina styrkor och utvecklingsområden på ett helt unikt sätt.  

Hästarna svarar ärligt på ditt ledarskap i stunden. De är också förlåtande mot våra misstag och låter oss prova igen om vårt ledarskap och vår kommunikation blev otydlig i första försöket.

(Visste du förresten att väldigt många kvinnor i ledande positioner har en bakgrund i stallet och bland hästarna? Det är ingen slump!)

 

 

Horse Assisted Education är en etablerad utvecklingsmetod där vi tränar kommunikation, samarbete och ledarskap med omedelbar och äkta feedback i samarbete med hästar.

Konceptet bygger på att hästarna läser av vårt sätt att kommunicera och återkopplar direkt på de signaler vi sänder. Hästarna är autentiska i sina reaktioner, vilket gör att vi får snabb och ärlig återkoppling på hur vi agerar och samspelar i olika ledarskaps- och gruppsituationer.

Övningarna görs från marken tillsammans med en eller flera hästar. Det handlar alltså inte om ridning. Faktaavsnitt och förklaringsmodeller varvas med övningar, reflektion och feedback.